Triển vọng bất động sản Síp năm 2023

Xu hướng tích cực trong việc bán bất động sản dường như sẽ tiếp tục trong năm 2023, được tạo điều kiện bởi những người mua nước ngoài, có nguồn gốc từ cả các nước EU và ngoài EU.

Đồng thời có xu hướng tăng giá bán và giá thuê do nhu cầu cao và giá vật liệu xây dựng ngày càng tăng.

Chúng ta cần nhấn mạnh rằng vào thời điểm này, môi trường tài chính năm 2023 dường như bị ảnh hưởng bởi một số thông số tài khóa quan trọng.

Tốc độ tăng trưởng (GDP) năm 2023 dự kiến vào khoảng 3%, một mức tăng lành mạnh, sau khi mức tăng trưởng cao hơn vào năm 2022 ở mức 5,7% do phản ứng với sự suy giảm của năm 2020. Lạm phát dự kiến sẽ cải thiện vào năm 2023 so với 2022 và sẽ ở mức khoảng 4% so với 8,1% vào năm 2022.
Chính trong các thông số này, lĩnh vực xây dựng đã hoạt động hết công suất, vì ngoài lĩnh vực tư nhân, có rất nhiều dự án của nhà nước và tư nhân đang được triển khai, với các Quỹ Phục hồi lớn của Châu Âu cũng đang trên đường triển khai.


Các dự án xây dựng mới, đặc biệt là khu dân cư có thể thấy nhu cầu giảm do giá bán tăng cũng như lãi suất tăng và dự kiến tài trợ thuế VAT sẽ giảm, những yếu tố sẽ sớm được làm rõ hơn.

Một điều đáng chỉ ra và chắc chắn sẽ hành động tích cực là doanh số bán hàng cao hơn đến từ người mua nước ngoài. Ví dụ: tháng 1 năm 2023 này, họ chiếm 54% tổng doanh số bán hàng.

Cần lưu ý rằng vào năm 2022, các giao dịch mua bán bất động sản (hợp đồng được ký gửi tại Cơ quan đăng ký đất đai) đã tăng 30% với Limassol đứng đầu bảng, tiếp theo là Paphos. Trong số 13.409 giao dịch mua bán bất động sản vào năm 2022 (con số cao nhất kể từ năm 2008) có 5.928, 44% liên quan đến người mua nước ngoài. Sự gia tăng đáng kể này gửi đi thông điệp rằng có lẽ người mua nước ngoài cũng sẽ có sự hiện diện mạnh mẽ và lành mạnh vào năm 2023. Chúng ta nên nhấn mạnh rằng mặc dù vào năm 2022, 50% người mua nước ngoài đến từ EU, nhưng vào tháng 1 năm ngoái, cứ 4 người thì có 3 người đến từ bên ngoài EU.

Xu hướng bán hàng cho người nước ngoài tăng lên theo các dấu hiệu dự kiến sẽ tiếp tục, với người mua nước ngoài đóng vai trò chủ đạo trong năm hiện tại.

Không cần phải nói rằng xu hướng đi lên này trong lĩnh vực bất động sản cũng sẽ phụ thuộc vào việc liệu giá bán và lãi suất có tăng hay không và chúng sẽ tăng đến mức nào.

Một điều khác gần như chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến diễn biến của thị trường bất động sản vào năm 2023, đó là giá bán có thể tăng thêm, đặc biệt là giá đối với các căn hộ mới, chủ yếu là do chi phí xây dựng tăng.


Dự kiến giá bán sẽ tăng cao hơn nữa khi toàn bộ mức tăng nguyên vật liệu được tính vào giá bán.

Các Chỉ số Giá Bất động sản khác nhau đặt mức tăng này trong mười hai tháng qua trong khoảng từ 6% đến 12% tùy thuộc vào phương pháp được sử dụng.

Mặc dù với tốc độ chậm hơn, dự kiến giá căn hộ đã qua sử dụng sẽ theo cùng lộ trình với giá căn hộ mới.

Mặc dù giá bán tăng, giá bất động sản ở Síp vẫn thuận lợi khi so sánh với giá bất động sản tương tự ở các nước láng giềng và châu Âu.

So sánh giá với những năm trước, chúng ta cần nhấn mạnh rằng chúng vẫn ở gần mức trước đây vào năm 2010, khi Chỉ số Giá được đưa ra.

Một lĩnh vực khác của lĩnh vực bất động sản là giá thuê. Việc tăng giá thuê vào năm 2022 đáng chú ý hơn so với việc tăng giá bán. Điều này chủ yếu là do nhu cầu gia tăng từ người Síp cũng như người nước ngoài.

Sự thật khá rõ ràng để mọi người xem xét. Sinh viên đang đổ xô trở lại các trường đại học sau đại dịch và ngày càng có nhiều lao động nước ngoài được trả lương cao, do các ưu đãi của Síp (Trụ sở chính), nhiều công ty nước ngoài đã thành lập cơ sở công ty ở nước ta.


Cần chỉ ra rằng số lượng bất động sản sẵn có cho mục đích cho thuê, đặc biệt là những bất động sản mới, là rất ít. Do đó, ngay cả một sự gia tăng nhỏ về nhu cầu cũng tạo áp lực tăng đáng kể lên giá thuê.

Điều được kỳ vọng cho năm 2023 là giá thuê sẽ ổn định ở mức hiện tại trừ khi dòng lao động nước ngoài lương cao tiếp tục.


Xem thêm các bài khác