Gía mua và thuê BĐS Síp tăng giá cuối năm

Giá bất động sản trên khắp Síp so với cùng kỳ năm ngoái đã tăng 9,9% đối với căn hộ, 1,0% đối với nhà ở và 0,3% đối với văn phòng, theo chỉ số bất động sản Q4 2022 của Ask WiRE.

Giá cũng tăng 4,7% đối với căn hộ nghỉ dưỡng và 0,9% đối với nhà nghỉ dưỡng trong năm, trong khi giá bán lẻ và nhà kho giảm lần lượt 1,4% và 3,7%.

Nicosia nổi bật so với các quận khác khi giá bán căn hộ tiếp tục tăng trong suốt cả năm (2,5% trong Quý 4 năm 2022).

Trên cơ sở hàng quý, giá trị bán tăng 1,6% đối với căn hộ, 0,1% đối với nhà ở, 0,4% đối với văn phòng và ổn định đối với bán lẻ và kho bãi. Giá trị bán căn hộ nghỉ dưỡng và nhà nghỉ dưỡng tăng lần lượt 1,9% và 0,4%.


Tỷ lệ tăng giá trị bất động sản theo quý (Quý 3 năm 2022 với Quý 4 năm 2022)

Giá thuê


So với quý 4 năm 2021, giá trị cho thuê căn hộ tăng 18,2%, nhà ở tăng 11,6%, bán lẻ tăng 0,9%, văn phòng tăng 6,3%, căn hộ nghỉ dưỡng tăng 16,9% và giá thuê tăng 12,8%. nhà nghỉ. Tuy nhiên, giá trị cho thuê nhà kho lại giảm 0,4%.

Paphos nổi bật so với các quận khác với giá trị cho thuê căn hộ nghỉ dưỡng và nhà nghỉ dưỡng tăng đáng kể trong quý tiếp theo (lần lượt là 5,0% và 11,8% trong Quý 4 năm 2022).

Trên cơ sở hàng quý, giá trị cho thuê tăng 2,7% đối với căn hộ, 1,1% đối với nhà ở, 1,7% đối với bán lẻ, 0,8% đối với văn phòng và ổn định đối với kho bãi. Đối với giá thuê căn hộ nghỉ dưỡng và nhà nghỉ dưỡng tăng lần lượt là 3,6% và 5,9%.

Giám đốc điều hành của Ask WiRE Pavlos Loizou cho biết “dòng dân số tăng do nhập cư trong suốt năm 2022 và nhu cầu tăng cao trong vài năm qua tiếp tục thúc đẩy thị trường nhà ở.

Để đánh giá và dự đoán sự tăng trưởng các bất động sản thương mại là một sự áp lực đối với các chuyên gia về bất động sản tại đây bởi lợi nhuận hấp dẫn như hiện nay là rất khó đoán trước.

Tỷ lệ tăng giá trị bất động sản theo năm (Qúy 4 năm 2021 với Qúy 4 năm 2022)


Xem thêm các bài khác